Muatan Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja terkait Penataan Ruang dan Pertanahan

Muatan RUU Cipta Kerja terkait Penataan Ruang dan Pertanahan

Sumber : Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional